Aass, P. Ltz. A/S (Aass Bryggeri)

Den siste seilskute som losser ved den gamle Aass-kaia (1933). Til venstre Rude-gården (Nedre Strandgate 9).

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

P. ltz. Aass bryggeris fasade mot Drammenselven for ca. 100 år siden.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

I gamle dager foregikk utkjøringen av Aass’ produkter med hest og vogn.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Ølbryggeri og mineralvannfabrikk i Ole Steens gate 10 på Bragernes. Norges største familieeide bryggeri og eldste norske bryggeri blant de som eksisterer pr. 2020. Mikrobryggeriet «Bryggerhuset» (senere kalt Pilotbryggeriet) fra 2000-tallet er også en del av selskapets virksomhet. Utleie av selskapslokaler i Gildehallen og Direktørboligen. Eiendomsvirksomhet på Bragernes.

Bedriften regner sin opprinnelse til 1834, da Ole Pehrson startet malteri, ølbryggeri, bakeri og skipshandel på samme sted som bryggeriet ligger i dag. 1842: Halvor Ellingsen overtok og startet med brygging av bayerøl (undergjæret øl). H.F. Gjessing og Poul Lauritz Aass overtok i 1861, fra 1867 ble Aass eneeier. 1869: Startet produksjon av brus og selters. Aass engasjerte seg dessuten i fraktmekling, shipping og kullimport. 1904: P. Ltz Aass døde. Sønnen Jens Landmark Aass overtok. Foretaket omorganisert som familieaksjeselskap. 1921: Nytt bryggeri ble innviet. 1935: Den Norske Bryggeriforening, i samråd med konkurransemyndighetene, innførte geografisk betingede salgskarteller. Aass og Wriedts Bryggeri ble skjermet fra konkurranse i store deler av Buskerud. 1942: Jens Landmark Aass døde. Sønnene Detlev (f.1903) (s.d.) og Jens Landmark Aass d.y. (f. 1905) (s.d.) overtok, med Detlev som øverste leder. 1950: Brenselsforretningen, som var en del av selskapet, startet med salg av fyringsolje og parafin. 1958: Wriedts Bryggeri i Drammen ble overtatt og nedlagt. 1960: Salg og distribusjon av Coca-Cola på lisensavtale. 1967: Generalplan for fornyelse av bryggeriet. Fornyelsen skjedde trinn for trinn med blant annet nytt tapperi i 1973 og nytt brygghus i 1978. Fornyelsen ble avsluttet med nytt lager i 1981.

1979: Terje Aass (f. 1942) (s.d.) overtok som direktør etter sin far Detlev. 1983: Tildelt Markedsføringsforeningens initiativpris. 1984: Brenselsforretningen skilt ut som egen virksomhet under navnet Aass Varme A/S. 1987: Salgskartellet fra 1935 opphørte og Aass havnet i en tilnærmet fri konkurransesituasjon. Storhetstiden i salg av brus og mineralvann inntraff i 1990-årene, da Aass solgte omtrent 185 tusen hektoliter pr. år på sitt største. Kåret til «Årets markedsfører 1999» og mottok både fagprisen og publikumsprisen. 2000: Aass mistet retten til å produsere og selge Coca-Colas produkter fordi lisensgiveren etablerte egen fabrikk på Østlandet. 30 årsverk forsvant. Startet samme år som grossist i vin og brennevin. 2001: Innviet eget bokstapperi. 2007: Reintroduserte overgjæret øl for butikksalg, som det første blant landets gamle bryggerier. Den 13. desember 2007 ble Aass Varme A/S solgt til Norske Shell, etter 138 år med salg av brensel. 2010: 5. generasjon, Lauritz Aass (f. 1982), tiltrådte stillingen som drifts- og vedlikeholdssjef, senere salgssjef.

2013: Christian A. Knudsen Aass (f. 1974) overtok som adm. direktør etter Terje Aass. 2014: Investerte 90 millioner kroner i nytt brygghus etc. og utvidet industrianlegget vestover. Ordinær volumproduksjon av diverse brus opphørte. Aass solgte sin eierandel i Solo. Det årlige ølsalget steg fra omtrent 50 tusen hektoliter i 1970 til 220 tusen hektoliter i 2010. I 2018 hadde Aass 9,8 prosent markedsandel i det norske ølmarkedet og var rangert som nr. 3 etter Ringnes og Hansa-Borg. I 2019 omsatte Aass Bryggeri A/S for 354 mill. kroner og hadde 104 ansatte. Alle aksjer i morselskapet eies av etterkommere av grunnleggeren P. Ltz Aass. Familien Terje Aass har aksjemajoriteten.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet