ABB Kraft

Sammenslutning av selskapene ABB National Transformer (s.d.), ABB Distribusjon og ABB Energi, opprettet 1.1.1996 med hovedkontor i ABB National Transformers lokaler på Brakerøya. Sommeren 2000 ble ABB Kraft splittet i selskapene ABB Distribusjon, med hovedkontor i Skien, og ABB Service, med hovedkontor på Brakerøya.

Omsetningen i det opprinnelige ABB Kraft sank fra to milliarder kr. i 1998 til 537 mill. i 2000, samtidig som selskapet gikk med et underskudd på 102 mill. kr. Vedlikeholdsvirksomheten for krafttransformatorer på Brakerøya ble i 2000 lagt inn under ABB Service div. kraftprodukter. Virksomheten på Brakerøya var kun konsentrert om reparasjoner og service, og fikk ABB-ansvaret for dette i hele Norden og Storbritannia.

ABB Service div. komponentservice ble 1.1.2002 overtatt av Component Service (CS) A/S med Erik Eriksen som adm. dir og hovedeier. CS A/S overtok 1.7.2002 også Alstom Power (ABB’s vannkraftverksted på Brakerøya) med ca. 10 ansatte og flyttet de to bedriftene under samme tak. Se National Industri for å følge komplett historie.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet