Adventistsamfunnet

etablerte seg som kirkesamfunn i Drammen i 1885. I 1958 bygget menigheten sin nye kirke i Rømers vei 4 på hjørnet av Thams gate. Kirkebygget er tegnet av arkitekt Nils Olav Boye. Senere overtatt av Det Tyrkiske trossamfunnet i Drammen og  Omegn (Diyanet Drammen) og tatt i bruk som moské. Gjennomgikk en større oppussing i 2019/2020.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet