Adventistsamfunnet

etablerte seg som kirkesamfunn i Drammen i 1885. I 1958 bygget menigheten sin nye kirke i Rømers vei 4 på hjørnet av Thams gate. Kirkebygget er tegnet av arkitekt Nils Olav Boye. Senere overtatt av Det Tyrkiske trossamfunnet i Drammen og  Omegn (Diyanet Drammen) og tatt i bruk som moské. Gjennomgikk en større oppussing i 2019/2020.

Cookies | Personvern

bn