Albums gate

Tverrgate vest for Brannvaktkvartalet som strekker seg fra Hauges gate forbi Bragernes kirke opp til Bergstien. Den fikk i 1869 navnet Albumgaden etter byens første ordfører, Andreas Garman Album. Gaten gikk dengang fra Nyveien (Hauges gate) over Gunnestadgårdens tomt til Cappelens gate. Før bybrannen i 1866 var Albums gate en del av Capjons løkke som strakte seg helt opp til Bragernesåsen. I nr. 9 lå Sankt Josephs Hospital (s.d.)

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet