Alexander, Anton (19.9.1870 – 10.10.1945)

Matematiker og lærebokforfatter, stortingsmann (V), f. i Tvedestrand, beregnet astronomiske observasjoner for bl. a. Nansens og Amundsens polarekspedisjoner. Rektor ved Drammen Latinskole 1929-32.

Cookies | Personvern

bn