Alexander, Anton (19.9.1870 – 10.10.1945)

Matematiker og lærebokforfatter, stortingsmann (V), f. i Tvedestrand, beregnet astronomiske observasjoner for bl. a. Nansens og Amundsens polarekspedisjoner. Rektor ved Drammen Latinskole 1929-32.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet