«Algier»

var på 1800-tallet det folkelige navn på byens fattigste strøk, som besto av en samling hytter under Bragernesåsen omtrent der Konggaten går opp mot Hans Hansens vei i dag. Strøket hadde sitt navn etter sjørøverstaten Algerie, som frem til midten av 1700-tallet også tok nordmenn som slaver, deriblant matros Johannes Olsen fra Drammen som i 1749 fra sitt fangenskap klarte å sende et brev til sin far.

Algier var også den lokale betegnelse på en tilsvarende bebyggelse på fjellknausen ved Ruseløkka i Oslo, der Victoria terrasse ligger i dag.

Cookies | Personvern

bn