Allum, Hans Gulbrandsen (1.1777 – 23.5.1848)

Klokker og forfatter, f. i Botne som sønn av en husmann, omgangsskolelærer og student ved Seminaret i Tønsberg, deretter lærer i Arendal og Holmestrand. Huslærer på Solum og Eik i Skoger 1803, i 1806 klokker både på Konnerud og ved hovedkirken i Skoger, en stilling han innehadde til sin død. Gift med Erland Thoresens datter Karen, overtok 1813 Thorsberg gård på Konnerud. Innledet 1809 sitt forfatterskap med en politisk pamflett, skrev deretter en rekke dikt og pamfletter m.m., bl.a. «Kongsberg eller Norges Sølvværk» (1828), «Provindsiaden, eller den lille Reiselabyrinth i Buskerud» (1831), «Den Norske Huusmoder i sit Kjøkken og Spiskammer» (1838) og skuespillet «Broder Ebben i Fødelandet, eller Amerikareisen» (1839). Hans «Vestfoldvisor» ble først trykket og utgitt i 1919. Mot slutten av 1820-årene flyttet Allum til Tangen (som frem til 1845 hørte inn under Skoger prestegjeld), hvor han i 1842 startet et lite leiebibliotek og en bokhandel på Merket. – A. er omtalt av Anton B. Rustad i boken «Klokkeren i Skouger, en politiker og rimsmed» (1920) og av Henry Notaker i ny-utgaven av «Provindsiaden» (1991).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet