Alnæs, Eyvind (29.4.1872 – 24.12.1932)

Komponist, organist, pianist og dirigent, f. i Fredrikstad, bosatt i Drammen, s. av skolebestyrer Johannes Alnæs og Elise Martine Hansen. Utdannet ved Musikkonservatoriet i Oslo under Iver Holter og ved Leipzigs musikkonservatorium under professor Reinecke. Organist i Bragernes kirke 1895-1907. Komponerte to symfonier, klaverkonsert, to fiolinsuiter, flere kantater, klaverstykker og ca. 100 romanser. I Drammen skrev han flere av sine mest verdifulle stykker, bl.a. Symfoni i C-moll (1898) og Variations symphoniques (1898). Hans romanser og korsanger hører til det beste som er skapt i norsk musikk. Flyttet i 1907 til Oslo hvor han var organist ved Uranienborg kirke 1907-16 og ved Vår Frelsers kirke fra 1916. Alnæs døde julaften 1932 og er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet