Alsvik, Henning Marius (19.9.1911 – 2.2.1995)

Museumsdirektør og forfatter, f. i Oslo, s. av skomakermester Hans Olsen Alsvik og Hilda Marie Kistiansen. Gift 1939 med Otlu Lundegaard Hartvig. Cand. philol. og magister 1937. Etter praksis ved Kunstindustrimuséet ansatt ved Drammens Museum 1938, som konservator fra 1946 og direktør 1948-81. Kunstmedarbeider i Drammens Tidende fra 1945. Utga en rekke kunst- og kulturhistoriske bøker, deriblant «Johannes Flintoe» (1940), «Strømsø kirke i 275 år» (1942), «Drammens Handelsstands Forening 1847-1947» (1947) og (sm. m. Østby og Revold) «Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre» (1951-53), «Byborgerens hus i Norge» (1963), «Hurums historie» I-II (1963-69), «Aktieselskabet Kistefos Træsliberi 1889-1964» (1964), «Drammens Kunstforening 1867-1967» (1967), «Gullsmedkunsten i Drammen 1660-1820» (1974, medforf. Karen Mellbye Gjesdahl), medarb. i «Drammen – en norsk østlandsbys utviklingshistorie» (1962-96). Ridder av St. Olavs orden 1983.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet