Alvegård, Gunvor Beate Mo (*31.5.1934-7.11.2015)

Ambassadør, diplomat og kommunaldirektør, f. i Drammen, dtr. av lege Gudbrand Mo på Brakerøya. Artium fra Drammen, cand. philol fra UiO 1963 med russisk hovedfag. Statsautorisert translatør i tysk fra 1962. I 1964 var hun tolk for den sovjetiske statsminister Nikita Khrusjtsjovs kone, Nina, under statsministerens besøk i Norge. Norsk kvinne nr. 2 som gjennomførte Utenriksdepartementets aspirantkurs. Attache ved Norges ambassade i Moskva 1966-1971, ambassadesekretær ved Norges ambassade i Washington 1971-1976, byråsjef i Utenriksdepartementet 1976-1980, ambassaderåd, senere ministerråd ved Norges ambassade i Wien 1980-1985, nødhjelpskoordinator i Utenriksdepartementet og leder av UDs katastrofeutvalg 1985-1987, underdirektør i Utenriksdepartementet 1987-1989, Norges ambassadør til Mexico 1989-1992 med sideakkrediteringer til Cuba og Guatemala. Kommunaldirektør for kultur i Drammen kommune 1992-1997, generalsekretær i Riksmålsforbundet 1998-2004 og styreleder i Statsautoriserte translatørers forening 1999-2004.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet