Andedammen

Kunstig anlagt dam mellom jernbanelinjen og Damveien på Danvik, utskilt ca. 1900 og benyttet som isdam for Skoger Meieribolag. Etter at meieriet gkk over til mekanisk kjøling ble dammen i 1926 solgt til Skoger kommune. Dammen ble tidligere benevnt Isdammen eller «Den lille Styrmoedam», men i matrikkelen er den registrert under navnet «Ishavet».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet