Andersen, Einar

Bakeri og konditori i Nedre Storgate 8, grunnlagt 1. oktober 1931. Firmaet drev «elektrisk bakeri og konditori», gikk på 1950-tallet over til spesialkonditori. Bakeriet, som på 1940-tallet beskjeftiget 7 personer, opphørte på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet