P. Andersen Takpappfabrikk

Grunnlagt i august 1894 på Lierstranda av Ole Andersen og hans sønner Anders og Peder under navnet O. Andersen & Sønner. Fabrikken brant ned ca. 1900 og bedriften flyttet til Vestfoldveien i Nybyen, senere til Scheitlies gate 14. I 1910 overtok Peder Andersen alene, og endret navnet til P. Andersens Takpapfabrik, etter hans død i 1925 ble bedriften overtatt av hans sønner Arnvid og Bjarne, sistnevnte var utdannet som kjemiker og overtok i 1929 som eneeier. Fabrikken ble etter totalbrann gjenoppbygget i 1922 med tre pappmaskiner med moderne avstøvningsanlegg m.v., og produserte sandet tjærepapp, luktefri tre-, cellulose og underlagspapp, tak- og forhudningspapp, først og fremst merkene «Star Monark» og «Bitumit» asfalt takpapp, som fikk meget god mottagelse som ildfast tekningsmiddel hos arkitekter, byggmestre og brukere. Driften var innstilt under krigen.

Bedriften, som hadde et bebygd areal på ca. 1.400 kvm, bidro etter krigen under gjenoppbyggingen av Nord-Norge ved å levere tusener av ruller takpapp. Aksjeselskap, P. Andersen Takpappfabrikk A/S, 1948. Fabrikken hadde egen taktekkingsavdeling som dekket titusener kvadratmeter tak med «Bitumit» som ble levert med 10 års holdbarhetsgaranti. Fabrikken ble nedlagt i 1973.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet