Andersen, Rolf (15.12.1920 – 24.12.2016)

Korpsdirigent og komponist, f. og bosatt i Drammen. Forsvarets musikkinspektør med oberstløytnant grad. Begynte i 1931 som musikant i Drammens Jerns Musikkorps og var korpsets dirigent 1945-1958. Debuterte som dirigent for Slemmestad Ungdomskorps 1942-1945. I 1947 deltok han i stiftelsen av Strømsø Guttemusikkorps og var korpsets dirigent 1947-1965, utnevnt som æresmedlem i samme. Dirigent for Drammens Ungdomskorps 1967-1978.

Profesjonell karriere: Fra 1945 var han fast musiker i Forsvarets stabsmusikkorps, solokornettist 1947-1961. Uteksaminert som musikklærer fra Musikkonservatoriet i Oslo, militærmusikereksamen i 1954. Sjef for Gardemusikken 1961-1970, fra 1970 sjef og dirigent for Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet, deretter Forsvarets musikkinspektør 1979-1983. Andersen komponerte blant annet Formaningssignalet som fremføres ved gardeoppstillingene; Hjerkinn skytefelts marsj; Unionsmarsjen og Garnison Porsangmoens marsj. I Drammen er Andersen særlig kjent for å ha komponert Drammens Jern Parademarsj.   

Mottok Spellemannsprisen 1978 i åpen klasse (instrumental) for albumet Forsvaret spiller, der han ledet et korps sammensatt av Forsvarets stabsmusikkorps, Marinemusikken og Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet. Utnevnt til «Æresdrammenser» i 1982. Musikalsk leder i musikkretsen Buskerud. Etter at han gikk av med pensjon i 1983 var han fast dirigent for Danvik Skolekorps og Åssiden Skolemusikk inntil han fylte 86 år. I løpet av sin dirigentkarriere var han også dirigent for Jernbanens Musikkorps, Strømsgodset Musikkorps, Konnerud Musikkorps og Øvre Eiker Musikkorps, i tillegg til å være gjestedirigent for mange andre korps.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet