Andersons Eftf., Albin (Gunnar Holmin)

Handelsgartneri, blomstergartneri og -utsalg, grunnlagt ca. 1900 i Øvre Storgate 84 av handelsgartner Jansson, i 1923 overtatt av den svenske gartner Carl Albin Anderson. Gartneriet disponerte en tomt på 6-7 dekar med tre drivhus. I 1944 ble gartneriet leiet av Gunnar Holmin og endret navn til Gunnar Holmin Handelsgartneri. Gartneriet var et blandet handelsgartneri med vesentlig blomsterkulturer og omsatte for det meste direkte til forbrukerne. Veksthusene dekket på slutten av 1940-tallet 400 kvm og mistbenkene 400 kvm, det samlede areal var 7 dekar og det ble årlig produsert 2.500 julegleder, 1.000 alpefioler, 1.000 primula, 1.000 hortensia, 1.000 sinerarier, 1.000 knollbegonier og et par tusen andre potteplanter, av blomsterløk ble 30.000 drevet frem. Gartneriet, som hadde kransebinderi samt tiltrekning av småplanter for salg om våren, beskjeftiget 5-6 ansatte. Gartneriet flyttet på 1960-tallet til Solbergelva som et blandet blomstergartneri, fra 1970 drevet av Svein og Erik Holmin, som beholdt utsalget på Bragernes torg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet