Andorsrudbakken

i Aaserudkroken ble bygget på dugnad i 1936. A/S Selvik Bruk eier bakkeområdet. Det første hopprennet ble arrangert 2. påskedag 1937. Tiedemanns Tobakkfabrikk satt opp pokal til beste kombinerte løper. Den ble vunnet av John Johnsen. Erik Kittilsbråten vant spesielt hopp. I 1952 ble det installert flombelysning i bakken, som var flittig i bruk frem til 1968, da langrenn ble mer populært. I 1974 ble bakken satt i brukbar stand av Gisle Treholt med flere. 1. februar 1975 nedsatte idrettslaget en bakkekomitè for Andorsrudbakken. Det ble deretter gjort en kjempeinnsats på dugnad, bakken ble bygget om med en helt ny profil og den fikk nytt stillas med flere avsatser og tribune, ferdigstilt i november 1976. Den offisielle bakkerekorden på 37 meter ble satt 12. desember 1976 av 15 år gamle Børre Tørrhaug. Barnas Skidag ble i årevis arrangert i og ved Andorsrudbakken, med «O-løp», to runder på samme tid og akekonkurranser, avsluttet med premieutdeling på Vestbygda skole. Fra 1990-årene opphørte hoppingen i Andorsrudbakken.

Foto : Utklipp fra Drammen kommune flyfoto 1959.
Skoger, Aaserud. Andorsrudveien 213.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet