Anker-Berskaug

Løkkebygning oppført 1781 for tobakksfabrikant Johan Fr. Berg. Solgt 1798 til krambodshandler Søren Paulsen, som drev en betydelig virksomhet fra sine lokaler i Øvre Storgate 55. Han fikk lagt om taket til moderne helvalm med kostbar, svartglassert takstein og han satte inn smårutete, engelske skyvevinduer. Disse var siste skrik i tiden omkring 1800, men var dårlig egnet for et kjølig nordisk klima og forsvant fra moten igjen forholdsvis raskt. Paulsen fikk også oppført nye driftsbygninger på eiendommen, bl.a. en kombinert bryggerhus-, stall- og fjøsbygning der han leide ut husrom til sesongarbeidere ved bordtomtene langs elven.

Etter Paulsens død i 1828 gikk eiendommen til hans sønn Frantz Chr. Paulsen, som eide den en kort periode før han solgte den videre til oberst og kongelig adjutant Peder Bernhard Anker i 1833. Peder Bernhard var sønn av Jess Anker og nevø av Bernt Anker på Frogner og Peder Anker på Bogstad. Anker foretok en del moderniseringer på eiendommen før han flyttet derifra i 1847 og solgte den til kjøpmann Christian Høstad og hans kone Anna Margaretha (født Simers) som brukte eiendommen utelukkende som landsted.

En sidebygning ble i 1948 solgt til Drammens Museum og flyttet til Friluftsmuséet i Kobbervikskogen, deretter demontert og lagret på Gulskogen. Den ble senere tilbakeført og satt opp i nærheten av den opprinnelige tomten, og i 1988 innviet til boligformål.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet