Arbo, Christian Fredrik I (1791 – 1868)

Overlærer ved Drammen Latinskole 1817-60, fra 1829 eier av Gulskogen gård. Ved sin fratreden ble han bevilget en årlig pensjon på kr. 2.800, det fortelles at han de to første år kun hevet halvparten, deretter intet. I sitt ekteskap med Marie Christiane Collett (1796-1886) hadde han 5 barn, deriblant kunstmaleren Peter Nicolai (s.d.), antropologen Carl Oscar (s.d.), Christiane Louise, gift med Svend Adolf Solberg (s.d.) på Kobbervik gård, og Jenny Arbo (1830-1907), som sies å gå igjen på Gulskogen gård som hun eide fra 1887 til sin død.

Cookies | Personvern

bn