Arbo, Johannes (1729 – 1799)

Skipsreder, trelasthandler og eligert mann på Strømsø, s. av Peter A. Avga rundt 1765/70 en viktig betenkning for fri bjelkehandel, «Om Saugbrug- og Bielkehugst i Drammen». Kjøpte i 1751 Daniel Knoffs reperbane for 5.345 riksdaler, grunnla trelastfirmaet Johs. Arbo & Søn. Bygget i 1750 den staselige Arbo-gården på nåværende Mads Wiels Plass.

se: Collett-gården

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet