Arbo, Peter Nicolai II (18.6.1831 – 14.10.1892)

Peter Nicolai Arbo (1831-1892). Selvportrett.

Foto: Drammen byleksikon 2004 Fotograf: ukjent

Historie-, portrett- og landskapsmaler, f. på Gulskogen, s. av overlærer Christian Fr. A. Elev av Carl Sohn (1852-55) og Hünten (1857-58) i Düsseldorf hvor han var bosatt til 1861, studieopphold i Paris 1863-74, deretter bosatt i Kristiania. Malte med stor dyktighet historiske og mytologiske motiver som «Kong Sverres Flugt over Vossefjeldene» (1862, Bergens Galleri), «Den erobrede Standart» (1857), «Valkyrien» (1869, Nasjonalgalleriet), «Slaget ved Waterloo» (1869), «Aasgaardsreien» (1872, Nasjonalgalleriet), «Dag» (1874, Stockholm Slott), «Kong Carl XV’s og Dronning Louises kroning i Trondhjems domkirke 1860» (1882, Det kgl. slott, Oslo), malte portretter, høyfjellsbilder med hester, oldnordiske bilder, altertavler (Odalens og Fets kirker). Utga 1876-79 en serie tegninger til «Billeder af Norges Historie for Skolen og Hjemmet». En av Norges ytterst få historiemalere. Utga fargelitografier i album, svensk-norsk kommisjonær ved flere verdensutstillinger, medlem av Direksjonen for Nasjonalgalleriet og Det Norske Selskab m.m., formann i Den Norske Turistforening. Ridder av St. Olavs Orden 1886, ridder av flere utenlandske ordener. «I sin samtid nød han en meget høi anseelse, og hans noble kunst aftvinger ogsaa eftertiden respekt.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet