Arnesens Glasmagasin & Drammens Glasmesterforretning, A/S

Den 18. juni 1931 ble Bragernæs Glasmagasin og Drammens Glasmesterforretning A/S med glassmesteri og salg av glass, stentøy og lamper etablert i Engene 15 av Ivar Svang, Aksel Arnesen og Hans Christoffersen, grunnlagt på Svangs borgerskap som glassmester og Arnesens handelsbrev. Firmaets virksomhet omfattet salg av glassvarer, stentøy, porselen, kjøkkenutstyr, elektriske lamper, kokeplater, strykejern, vindusglass, speilglass, ornamentglass, innsetting av glass i bygninger samt reparasjoner. Samme høst ble Øivind H. Christoffersen opptatt i styret, og allerede 12. november 1931 trådte Svang ut, for deretter å anmelde sine tidligere kolleger til politiet for å drive uten glassmester-kompetanse! Firmaet måtte derfor basere seg på provisoriske løsninger inntil Hans Christoffersen i 1934 besto svenneprøven og løste borgerbrev som glassmester. I 1933 ble Arnesens sønner Arne og Knut ansatt i firmaet, med en lønn på hhv. kr. 75 og kr. 30 pr. måned. I 1938 uttrådte Hans Christoffersen og ved utgangen av 1939 Øivind H. Christoffersen av firmaet, og ble etterfulgt av Aksel Arnesens to sønner, samtidig som firmanavnet ble gitt tilføyelsen «Arnesen & Sønner». Ca. 1950 overtok sønnene, og navnet ble endret til A/S Arnesens Glassmagasin. Glassmesteriet ble flyttet til Engene 20, mens forretningen fortsatte noen år fremover i Engene 15 og ble senere flyttet til glassmesteriet i Engene 20. Etter Arne Arnesens bortgang har bedriften fra slutten av 1960-årene blitt ledet av Knut og Øystein Arnesen, med sistnevnte som styreformann og daglig leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet