Asken (Sjursvollen) (gnr. 83 bnr. 10)

Bruk like innenfor Konnerud sanatorium, utskilt fra Eskerud, ble ved auksjonen i 1777 solgt til Syver (Sjur) Ludvigsen (1721-1795). Fikk trolig sitt navn etter en senere eier, Peder Amundsen Asch, som kjøpte gården i 1803. En annen eier, Even Larsen Holmen (1762-1838) var tømmermann, kunstsnekker og urmaker. På 1850-tallet eides gården av lærer Gabriel Gabrielsen, som i 1853 ble straffedømt og satt i botsfengslet, trolig for forfalskning av en underskrift. Den alminnelige oppfatning var imidlertid at han var uskyldig dømt. Før/etter krigen var eiendommen eiet av Meieribestyrer Balstad og 2 av hans døtre bodde der tidvis. I hagen var det et stort vannkar (2 meter diameter) som det ofte var å se kuer/hester drikke. Våningshus og uthus har i alle år skapt et trafikkproblem da kort avstand gjør veien veldig smal. En kan stadig se at store lastebiler har ødelagt deler av takhjørnet. Eiendommen har status som høy verneverdi hvilket vanskeliggjør riving eller endringer.

Asken                     Foto: Reidar Halden

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet