Asker, Dagmar (1913 – 1975)

«Søster Dagmar» Asker, skolesøster ved Drammensskolene og senere byens første sykepleiesjef, et kjent og kjært ansikt for tusener av drammensere.

Foto: Drammen byleksikon 2004 Fotograf: ukjent

«Søster Dagmar», sykepleiesjef, opprinnelig skolesøster ved Drammensskolene hvor hun var svært avholdt. Fra 1967 bestyrerinne for den kommunale sykepleie som omfattet Hjemmehjelpen, Hjemmesykepleien og Husmorvikartjenesten, en stilling som senere ble omgjort til sykepleiesjef. Underviste også som timelærer både ved sykepleierskolen og hjelpepleierskolen i Drammen. Betegnes som en stor kapasitet og en særdeles fremtredende personlighet, «et varmt, medfølende, saklig og effektivt menneske som man måtte beundre og føle hengivenhet for».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet