Åskollen skole

Barneskole (1-7 klasse) i Tverrliggeren 10 med 480 elever pr. 2020. Skolen tar i mot barn fra Åskollen, Skoger og Nesbygda. Åskollen skole avløste Nøsted skole. Første byggetrinn av det som ble Åskollen skole ble fullført i 1957, og skolen var frem til 1974 delt mellom de to skolebygninger, først under navnet Nøsted skole, fra 1969 het begge skolebygninger Åskollen skole. Skolen sto ferdig utbygd i 1974. Et skolekorps har vært i virksomhet fra 17. mars 1947, og er ikke minst kjent for hver høst å arrangere byens største loppemarked til inntekt for korpsets drift.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet