Åspaviljongen

Åspaviljongen, foto fra ca. 1915. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent

Restaurant i Bragernesåsen, uoffisielt åpnet 17. mai 1898, offisielt åpnet 16. oktober samme år. Bygget av Åskomitéen med midler innsamlet fra byens befolkning. Tegnet av Erik Thurmann, senere ombygget flere ganger. Den opprinnelige paviljong, kalt St. Gothards paviljong, ble senere benyttet som uthus. Restauratør var konditor Carl August Ekstrøm, som fra 1891 hadde leiet snekker Ruuds paviljong av Åskomiteen. Ekstrøm, og senere hans hustru, var vertskap til 1935.

En ombygging og moderat rehabilitering sto ferdig til 17. mai 1935. Stina Bøe og Ebba Eriksen overtok som restauratører fra 1.1.1935 til 1.1.1961. Ingeborg Olsen var leietaker i perioden 1962 til 1980. I 1974 ble paviljongens eier, Åskomiteen, formelt nedlagt, og paviljongen ble vederlagsfritt overdratt til Drammen kommune. I 1980 ble Ingeborg Olsen avløst av tidligere hovmester ved Park Hotel, Leif O. Larsen (1936-2019), som hadde stor tro på Åspaviljongen. Han overtok driften sammen med sin daværende ektefelle Sidsel Stang Larsen. Leif O. Larsen ble etter hvert kalt for «Larsen i Åsen» og hans driftsperiode ble på mange måter legendarisk, blant annet kjent for sine jazzkonserter. I romjulen 2009 ble driftsselskapet A/S Åspaviljongen slått konkurs og duoen Leif O. og Sidsel Stang Larsens driftsperiode tok slutt.

Leif O. Larsen, Åspaviljongens populære vert gjennom et kvart århundre. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent

Paviljongen ble stående tom. Drammen kommune inngikk i 2011 driftsavtale med Bård Gulbrandsen og Torgeir Hestnes, som gjenåpnet Åspaviljongen den 14. april 2011.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet