Åssiden skole

Barneskole (1-7 klasse) i Vårveien 3 med 350 elever pr. 2020. Historien skriver seg fra 1827, da det ble etablert fast skole i nyreist skolehus. Før den tid ble det holdt omgangsskole rundt omkring på gårdene. Det føste skolehuset lå sannsynligvis ut mot Buskerudveien 36. Anlegget ble i 1901 utvidet med et skolehus på naboeiendommen, etter at en bruksskole, som hadde vært igang siden 1888, ble slått sammen med «bygdeskolen». Det nåværende skoleanlegg i Vårveien 3 ble tatt i bruk i 1927 og gjenreist i 1946 etter brannskader under krigen, med senere tilbygg. Skolen var under krigen okkupert av tyskerne, med russiske krigsfanger i loftsetasjen. I 1960 ble Åssiden Skolemusikkorps stiftet. I 1963 hadde skolen 29 klasser med 788 elever, i 1973 like mange klasser, men 733 elever, senere er elevtallet mer enn halvert. Nærområdet består av et flott parkområde ved elven samt fire fotballbaner.

Cookies | Personvern

bn