Åssiden skole

Åssiden skole er er tegnet av arkitekt Ivar Næss og oppført 1927. Foto: Beate Levik Eliassen/Drammen kommune

Barneskole (1-7 klasse) i Vårveien 3 med 350 elever pr. 2020. Historien skriver seg fra 1827, da det ble etablert fast skole i nyreist skolehus. Før den tid ble det holdt omgangsskole rundt omkring på gårdene. Det første skolehuset er oppført 1827 og lå ut mot Buskerudveien 36. Anlegget ble i 1901 utvidet med et skolehus på naboeiendommen i Buskerudveien 38, etter at en bruksskole, som hadde vært i gang siden 1888, ble slått sammen med «bygdeskolen». Det nåværende skoleanlegg i Vårveien 3 er tegnet av arkitekt Ivar Næss og oppført 1927. Anlegget ble gjenreist i 1946 etter brannskader under krigen (1944), med senere tilbygg i 1955. Skolen var under krigen okkupert av tyskerne, med russiske krigsfanger i loftsetasjen. I 1960 ble Åssiden Skolemusikkorps stiftet. I 1963 hadde skolen 29 klasser med 788 elever, i 1973 like mange klasser, men 733 elever, senere er elevtallet nesten halvert med 405 elever i 2022. Nærområdet består av et flott parkområde ved elven samt fire fotballbaner.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet