Åsstua (Åsen)

Den bebygde del av Andorsrud bnr. 6.  Andorsrudveien 278.   Her bodde på midten av 1800-tallet Kristen Johnsen og hans familie.  Martin Johnsen Åsen (1882-1955) overtok gården etter sine foreldre i 1910, i 1952 solgte han husene til A/S Selvik Bruk. Fra 1953 til 1985 var eiendommen bebodd av Selvik Bruks skogbestyrer. Eiendommen er fortsatt bebodd i 2020.

Foto: Widerøe 1962

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet