Astreagården

Leiegård i fire etasjer, oppført i 1870-årene. Adresse Nedre Storgate 16. Trolig tegnet av arkitekt Paul Due. Til- og påbygd 1898 for elektrofirmaet Astræa A/S.

Gården er antakelig tegnet av arkitekt Paul Due som hadde kontor i Drammen noen år etter bybrannen på Bragernes i 1866. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Cookies | Personvern

bn