Auerdahl, Thorleif (12.2.1895 – 28.6.1918)

Arbeiderungdommens dikter, drammenseren Thorle if A uerdahl, ble bare 23 år gammel.

Foto: Drammen byleksikon 2004 Fotograf: ukjent

Dikter, f. i Drammen s. av en fabrikkarbeider, ble farløs fire år gammel og familien flyttet til Oslo hvor moren slet seg helseløs med portnerarbeid om dagen og håndsøm for et skredderverksted om nettene. Visergutt 14 år gammel, arbeidet deretter ved en stokkefabrikk hvor han ble oppsagt da han forsøkte å få arbeiderne til å organisere seg. Deretter avisbud, arbeider ved et farveri og til sist på et garveri. Kom tidlig med i den sosialdemokratiske ungdomsbevegelse, skrev dikt og ble raskt kjent som «arbeiderungdommens dikter». Utga to diktsamlinger: «Politisk Karikatur-Album» (1915) og «Ørneland» (1917). Sistnevnte bok ble mottatt med stor begeistring og udelt anerkjennelse idet den inneholder mange små perler av poesi. Samlingen ble på kort tid solgt i 3.000 eks. En minneutgave ble utgitt i 1920, og en faksimileutgave ble i 1974 utgitt av Tiden Norsk Forlag. A. døde av tuberkulose, 23 år gammel. På hans grav på Nordre Gravlund reiste norske sosialdemokratiske ungdomslag i 1919 en bauta av grå granitt, med en innmeislet ørn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet