Austad Gartneri

Gartneri i Styrmoes vei 27 (23/25), grunnlagt 1933 av Ole Kaasa, Adler Oppermann var medinnehaver fra ca. 1940. Drev hovedsakelig bare ren blomsterdriving, med omsetning til engrosforretninger i Drammen. Gartneriet beskjeftiget på slutten av 1940-årene 6 ansatte foruten leiehjelp. Kaasa valgte senere å leie ut gartneriet. Driften stanset ca. 1984, men gartneriet ble stående og forfalle, etter hvert til protester fra nabolaget. Gartneriet ble revet høsten 1989 og arealet ble omgjort av kommunen til friområde.

Cookies | Personvern

bn