Austad Kolonial

Kolonialforretning i Styrmoes vei 38 vis-a-vis Austad gård, grunnlagt 1936 av Bertha Midje, i 1942 overtatt av Alf G. Clausen. Flyttet på 1960-tallet til Austadveien 1. Forretningen inngikk senere i Rimi-kjeden, pr. 2020 Coop Extra.

Cookies | Personvern

bn