Auto-Elektrisk A/S

Spesialverksted for bilelektriske reparasjoner med lager av batterier og reservedeler samt ladestasjon, bildelforhandler, grunnlagt 1925 av Gustav Skogstrøm (1886-1957) og ing. L’Orange i firmaet Blyakkumulator i Oslo. Flyttet 1928 inn i større lokaler på Grev Wedels plass 3, som i 1933 ble betydelig ombygget og utvidet. I 1928 overtok Skogstrøm aksjemajoriteten, han ble midt på 1950-tallet etterfulgt som disponent av G. Fossan. Forhandler for Hudson, Packard og Hillman personbiler samt Reo og Commer lastebiler og busser.

Allerede i 1930-årene hadde verkstedet et avansert anlegg for prøvning av bilmotorer, hvor man kunne oppdage alle svakheter ved motoren samtidig som man kunne foreta de nødvendige justeringer inntil motoren ga høyest mulig ytelse med minst mulig bensinforbruk. Ladestasjonen kunne lade 60 batterier samtidig. Denne avdelingen var en av landets største. Bedriften hadde mot slutten av 1930-årene 18 ansatte, som alle hadde spesialisert seg innen et enkelt område, som f.eks. lys, dynamo, tenning, ledningssystem o.a. I 1950- og 1960-årene var bedriften forhandler for bilmerkene Standard og Simca, samt Scott-Atwater påhengsmotorer.

I 1962 ble det oppført nytt anlegg i Bjørnstjerne Bjørnsons gate 122, der Statens Bilsakkyndige i Drammen var leietaker. Bedriften ble nedlagt i 1965.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet