Aviser

Drammens første avis og Norges første lokalavis, Drammens Tidende, ble fra 21. november 1816 til juli 1833 utgitt av den danskfødte boktrykker Carl Ferdinand Rode. Senere ble den fulgt av avisene Tiden (grunnlagt 1832, som i 1845 skiftet navn til Drammens Tidende og er Drammens eneste gjenværende avis), Drammens Adresse (1840–1851), Drammens Blad (1851–1937), Buskerud Amtstidende (1882–1923), Buskeruds Blad (1883, fra 1897 sammenslått med Drammens Tidende), Drammens Dagblad (1892–1893, deretter samkjørt med Buskerud Amtstidende), Luren (1894–1923), Fremtiden (1905–2000), Buskerud Socialdemokrat (1921–1925), Buskerud-Arbeideren (1924–1925),  Drammens Ekstra-Blad (1936–1940, fra 1937 under navnet Vi vil oss et land), og Byavisa Drammen, fulldistribuert ukeavis, 2009-2019, fra 2020 distribuert ukentlig digitalt og månedlig som papiravis, innstilt etter oppbud 1. oktober 2020. Fra august 2013 har Dagsavisen i Oslo gitt ut Dagsavisen Fremtiden, med egen seksjon fra Drammen på inntil 12 sider. Lokal redaksjon i Drammen. Se egne artikler under den enkelte avis.

I 1983 utga Hroar A. Hansen (s.d.) gratisavisen Onsdagsposten, fra 1985 søndagsavisen Søndag–Søndag og i 1990 Drammenseren. I noen år frem til 1994 ble også Norges eldste avis, Morgenbladet, utgitt fra Drammen med Hansen som eier.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet