Bache, Erik jr., A/S

Skipsmekler-, spedisjons- og assuranseforretning, etablert 1918 av Erik Bache jr. (1886-1968) i Aabys gate 5, fra 1960-tallet i Aabys gate 12, deretter ledet av sønnen Erik. I 1978 ble ledelsen overtatt av nevøen John Erik Bache (1918-2004) inntil forretningen i 1989 ble solgt til Tore Ottesen. Firmaet omfattet skibsmegler- og befraktningsvirksomhet, assuranse og havariagentur. Fra 1970-årene representerte Erik Bache jr. A/S finske Bore Line, med trafikk fra Finland/Sverige til Drammen. Sistnevnte flyttet i 1991 sine aktiviteter fra Drammen til Oslo. I juli 1993 ble meklerforretningen slått konkurs.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet