Fiskehallen E. Bakken A/S

Fiskeforretning en gros og detalj (Fiskebasaren), oppr. A. Pettersen & Co., startet i 1887 av Alb. Pettersen. I 1897 flyttet firmaet over i Drammen kommunes nybygde fiskehall på vestsiden av den gamle bybruas nordside. Orvald Nilsen og Emanuel Bakken kom inn som kompanjonger i 1902. I 1918 gikk firmaet over til aksjeselskap, med Albert Pettersen, Orvald Nilsen og Emanuel Bakken (1877-1963) som aksjonærer. Da den nye bybrua ble bygget i 1936 måtte forretningen flytte og etablerte seg nok en gang på østsiden av brua, helt ute ved bryggekanten vis-a-vis Forsikringsselskapet Norge i Nedre Strandgate. I 1940 ble Emanuel Bakken eneeier under firmanavnet Emanuel Bakken. I 1943 solgte han forretningen til sine funksjonærer under navnet E. Bakken A/S med Sven Petter Torgersen som disponent. I 1954 ble selskapet overdratt til Thorolf B. Andersen (ansatt i bedriften siden 1939) som også ble disponent.

Drammen kommune ville anlegge parkeringsplass på tomta der Fiskehallen lå og Andersen flyttet i 1961 forretningen til Strømsø, Doktor Hansteins gate 21, øst for Drammen stasjon. I 1963 fikk selskapet navnet Fiskehallen E. Bakken A/S. Fra 1. januar 1977 ble selskapet, med 13 ansatte, overtatt av Skagerakfisk A/S i Kristiansand og skiftet navn til Fiskehallen E. Bakken – Skagerakfisk A/S, med Andersen som disponent. 80 prosent av omsetningen i 1977 var engrossalg. Fiskehallen hadde eget røkeri, salteri, produserte is og hadde eget delikatesseutsalg. 95 prosent av all fisk ble tilkjørt med lastebil som kom kjørende fra mange steder langs kysten, i motsetning til tidligere da storparten av fisken kom til Drammen med båt. Selskapet ble 1. juni 1984 overtatt og videreført av Hegnars Eftf. A/S (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet