Bang, Thomas (10.12.1834 – 14.7.1925)

Ordfører 1891 og 1894, overrettssakfører i Drammen, s. av skipsreder T. B. Sorenskriverfullmektig i Eiker 1858-60, overrettssakfører i Drammen gjennom 65 år, fra 1860 til sin død. I en menneskealder sakfører for Drammen kommune, fungerte også som kst. borgermester i Drammen og kst. fylkesmann i Buskerud. Bang var liten av vekst, og da sorenskriver Hanson i Eiker en gang spøkefullt bemerket at han jo var så liten at han kunne putte ham i vestlommen sin, repliserte Bang raskt at da kom sorenskriveren til å ha mere jus i vestlommen enn i hodet sitt.

Cookies | Personvern

bn