Bangeløkka

Industristrøk på Nedre Strømsø under Frydenhaug, delvis anlagt på oppfylt grunn fra søppelfylling. C. O. Lunds gate (s.d.) går tvers over B. I annen halvdel av 1990-årene ble byens største motorveikryss bygget her. Strøket har sitt navn etter skipsmegler Thomas Bang (s.d.) og ble på Drammenskartet fra 1850 benevnt som «Megler Bangs løkke». Fra 1942 til 1945 lå her en leir med russiske krigsfanger (ved frigjøringen 120) og en brakkeleir for den tysk okkupasjonsmakt, med i alt 20 brakker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet