Barnehjelpsdagen

ble introdusert i 1906 etter initiativ av skoleinspektør Andreas Larsen. Hensikten var å samle inn penger slik at barn kunne sendes på ferie. Drammen Kvinneråd sto for det praktiske arbeidet, og allerede i 1907 ble de første barn sendt på ferie. Som feriehjem ble først Skogstad på Modum, senere Dalstua på Tjøme innkjøpt.  Barnehjelpsdagen ble gjerne holdt i mai/juni. Arrangementet besto av et opptog gjennom byens gater, først med hester og vogner, senere med lastebiler. Barn og voksne kledte seg ut og kjørte langsomt gjennom sentrum mens de holdt tøyposer på lange skaft ut til publikum langs ruten og ropte «Ett øre til barna». Tradisjonen holdt seg til opp mot 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet