Bayegan, Astrid Bjellebø (* 22.2.1943)

var Norges første kvinnelige prost. Hun ble 28. mai 1989 prost i Drammen prosti og sokneprest i Bragernes prestegjeld. Hun tok farvel med menigheten 25. mai 2008.

Bjellebø Bayegan tok teologisk embetseksamen på Menighetsfakultetet i 1972 og praktikum på Universitetet i Oslo året etter. Den første tiden arbeidet hun på Aker sykehus uten å være ordinert, men i 1975 ble hun ordinert i Hamar domkirke av biskop Georg Hille. I 1980 ble hun ledende sykehusprest på Aker sykehus, hvor hun arbeidet til 1984. Siden arbeidet hun på Blakstad sykehus i fem år før hun kom til Drammen.

Bayegan er gift med dr. techn og professor Marcus Bayegan (opprinnelig fra Iran) som kom til Norge tidlig i 1970-årene. Han ble i 1998 ansatt som øverste leder av ABB-konsernets forsknings- og utviklingasaktiviteter lokalisert til ABBs hovedkvarter i Zürich. Ekteparet Bayegan hadde samtidig fast bostedadresse i Drammen.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet