Berg, Yngvar Peter (24.1.1901 – 11.12.1983)

Verkstedeier og skipsingeniør, f. i Drammen, s. av fargehandler Peter Andreas B. (1862-1933). Militærflyger 1921, eksamen fra Skiensfjordens tekniske fagskole, startet Svelvik Slip & Verksted 1925, senere Drammen Slip & Verksted (s.d.), eneinnehaver til 1954, deretter i kompaniskap med sin sønn Peter Y. Berg jr. (s.d.). Formann i styret for Drammens Museum 1959-78 og Drammens Museums Venner 1950-60, formann og initiativtager til Gulskogen Stiftelse, styremedlem i Skibsbyggerienes Landsforening 1960-70, medl. av Bransjerådet for skipsbygging og av Den tekniske skattekommisjon. Ridder av St. Olavs Orden 1965.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet