Bergerud, O.

Kull-, koks-, ved- og avfallsforretning og skraphandel i Tordenskiolds gate 58, grunnlagt 1921, overtatt av O. Bergerud jr. i 1937. Flyttet på 1940-tallet til Konnerudgaten 18 og på 1950-tallet til Bangeløkka (C. O. Lunds gate 25). I 1970 slått sammen med Bergerud Kranservice A/S (etablert 1960) til O. Bergerud Skraphandel & Kranservice A/S, fra 1980 O. Bergeruds Gjenvinningsindustri/Kranservice A/S som flyttet til Sota 11 samme år (tidligere Drammens Jernstøberis tomt).

Selskapet endret navn til O. Bergerud Gjenvinning A/S i 1991 og ble i 1995 kjøpt opp av Franzefoss Gjenvinning A/S. Fra 2001 ble virksomheten en del av Normet Group AS, fra høsten 2006 en avdeling av Veolia Miljø Metall A/S, fra 2011 kalt Norsk Gjenvinning Metall A/S avd. Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet