Berling, Carl

Bakeri og konditori i St. Olavs gt. 7, etablert kort tid før 1900 som hjemmebakeri av frk. Winge. Carl og Maren Berting leide lokalene i 1902 og kjøpte i 1905 gården hvor de drev bakeri og konditori frem til 1958, da Solveig og Erik Berling overtok. Bakeriet, som hadde filial i Hauges gate 13, ble i 1968 overtatt av Gustav Bøhm & Søn. Bakerivirksomheten opphørte, mens utsalget fortsatte i flere år fremover. Den gamle bakeribygningen ble revet i 2003.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet