Bernåsbakken

Del av den tidligere Konnerudgaten fra Bernåsvillaen til Gramsborg, fikk sitt navn i 1980 etter familien Bernaas som bodde i villaen. Tidligere ble bakken kalt Blomholtbakken.

Foto:  Drammen kommune 1955
Konnerud.
Huset nærmest til høyre er Bernåsbakken 16.
Bernåsbakken 8 er det firkantede huset i midten av bildet.
Thorrudgata, Løkkesvingen, nåvarende Postsvingen, Bernåsbakken.
Foto:  Drammen kommune 1955
Konnerud skole, Bernås gård, Løkkesvingen, Poppegårdsveien, Hauanveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet