Bernåsvillaen

Hovedbygning på gården Lo av Knatholt, som ca. 1920 ble bygget av Fredrik Kiøsterud og senere overtatt av sagbrukseier O. H. Bernaas, som anla revefarm. Eiendommen, som ble overtatt av Drammen kommune, ble i 1982 stilt til disposisjon for Konnerudspeiderne, som senere hadde sitt tilhold her. Villaen ble i 1998 vederlagsfritt overskjøtet til speiderne.

Bernåsvillaen              Kreditert: Ove Regstad, 2003

Cookies | Personvern

bn