Bernåsvillaen

Hovedbygning på gården Lo av Knatholt, som ca. 1920 ble bygget av Fredrik Kiøsterud og senere overtatt av sagbrukseier O. H. Bernaas, som anla revefarm. Eiendommen, som ble overtatt av Drammen kommune, ble i 1982 stilt til disposisjon for Konnerudspeiderne, som senere hadde sitt tilhold her. Villaen ble i 1998 vederlagsfritt overskjøtet til speiderne.

Bernåsvillaen              Foto: Ove Regstad, 2003

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet