Betzy krisesenter

Krisesenter i Drammen, etablert i 1979 etter et initiativ fra Hanne Grotjord og Helga Hansen i Arbeiderpartiets kvinneutvalg. Utvalget var et nettverk som hadde oppstått etter mange års samarbeid om 8.mars-markeringene og det hadde mange kontakter i byens politiske liv, i pressen, næringslivet og organisasjonene. Derfor tok det bare et halvt år å realisere et krisesenter. Formålet var å tilby et trygt og midlertidig sted å komme til for kvinner og barn som var utsatt for familievold. Senteret la vekt på at det ikke skulle drives familieterapi eller annen behandling, og bemanningen besto av 160 frivillige kvinner. Det viste seg dessverre at behovet var stort. I januar 2011 ble krisesenteret et offentlig ansvar. Navnet ble endret til Drammensregionens interkommunale krisesenter, og det ble inngått et samarbeid med de omkringliggende kommunene. Det er et profesjonelt og gratis lavterskeltilbud til kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. I forbindelse med kommunesammenslåingen pr. 1. januar 2020 har Hurum, Røyken og Sande samt Øvre Eiker trukket seg ut av samarbeidet, mens Svelvik og Nedre Eiker er en del av nye Drammen. Den siste gjenværende kommunen i samarbeidet er Lier, men denne har også signalisert muligheten for å trekke seg ut.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet