Bie, Ottilie Margrethe (19.11.1864 – 1927)

Kommunepolitiker, f. i Kristiansand, kom i 1887 til Drammen som stadsfysikus Chr. H. Bies hustru. Trine Dietrichs og O.B. ble i 1902 de første kvinnelige representanter i Drammen bystyre, hvor O. B. møtte i tre perioder 1902-10, siste periode også som medlem av formannskapet. En vei på Åssiden, sørvest for Travbanen, er oppkalt etter henne.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet