Bien, Apoteket

I 1911 foreslo Farmaceutenes Forening at det skulle bli anlagt to nye apotek i Drammen, for hhv. Landfalløya og Brakerøya. Apoteket Bien ble grunnlagt ved kgl. res. av 14.6.1912 og kunne den 21.5.1913 åpne sin virksomhet i Øvre Storgate 57 med Hans Schlytter Houge som apoteker og innehaver (Brakerøya fikk først sitt apotek i 1921). Houge overtok i 1923 Strømsø apotek og overlot Bien til Ulrik Fredrik Hoff (1875-1959), som drev apoteket til sin død i 1959 da han ble etterfulgt av Nils Georg Utengen (1917- 2004), som i en årrekke hadde vært ansatt ved Bien, først som provisor, senere som bestyrer. Utengen drev apoteket til han gikk av med pensjon i 1987. Høsten 1977 flyttet «Landfalløyas apotek» til nye lokaler i Øvre Storgate 9, og på midten av 1990-tallet til CC-sentret i Tomtegaten 36. I 1984 opprettet Utengen et medisinutsalg på Åssiden og la dermed grunnlaget for det senere Åssiden apotek.

Cookies | Personvern

bn