Biengården

Øvre Storgate 57. Oppført rundt 1840 Første hus i byen med elektrisk lys 1903. Har sitt navn fra Apotek Bien som lå her 1913-1977. Arkitekt for apoteket var Christian Fr. Arbo.

Cookies | Personvern

bn