Biengården

Øvre Storgate 57. Oppført rundt 1840 Første hus i byen med elektrisk lys 1903. Har sitt navn fra Apotek Bien som lå her 1913-1977. Arkitekt for apoteket var Christian Fr. Arbo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet