Bilen

Bilen kom til Drammen like etter inngangen til det 20. århundre. En av de første bilister som kjørte gjennom Drammen var ingeniør Sam Eyde, som kjørte sin automobil på vei til/fra Rjukan/Notodden og Kristiania. Drammens første bilist var Ole Hovengen (s.d.), som i 1907 bl.a. kjørte reklameturer med en automobil som var bygget av Christiania Vognfabrik og innkjøpt av Drammen Haandværkerforening som gevinst i foreningens lotteri. Loddene kostet 50 øre. For å få lov til å kjøre bil måtte man ha særskilt, tidsbegrenset kjøretillatelse fra den enkelte amtmann.

Cookies | Personvern

bn