Bilen

Bilen kom til Drammen like etter inngangen til det 20. århundre. En av de første bilister som kjørte gjennom Drammen var ingeniør Sam Eyde, som kjørte sin automobil på vei til/fra Rjukan/Notodden og Kristiania. Drammens første bilist var Ole Hovengen (s.d.), som i 1907 bl.a. kjørte reklameturer med en automobil som var bygget av Christiania Vognfabrik og innkjøpt av Drammen Haandværkerforening som gevinst i foreningens lotteri. Loddene kostet 50 øre. For å få lov til å kjøre bil måtte man ha særskilt, tidsbegrenset kjøretillatelse fra den enkelte amtmann.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet