Bingospill

Drammen har ved flere anledninger blitt betegnet som Bingobyen framfor alle norske byer, som skriver seg fra lange arrangørtradisjoner og stor interesse for sjansespillet bingo. Bingo har aner helt tilbake til 1500-tallets Italia, men i moderne form stammer spillet fra 1930-årenes USA.

Det er uklart når spillet ble arrangert første gang i Drammen, men det er kjent at Sanitetsforeningen arrangerte bingo i byen allerede i 1959. Etter Lotteriloven skal overskuddet av alt bingospill gå til godkjente ikke-kommersielle lag og foreninger med innhentet arrangørtillatelse. Offentlig bingospill overvåkes av Lotteritilsynet.

Bingospillets storhetstid i Drammen startet i 1967, da forretningsmannen Kåre Allum (1931-2015) gjennom selskapet Allco A/S, Bragerhagen 16, ble landets eneste spesialiserte importør og leverandør av bingobonger og bingoutstyr. I tillegg leide Allco ut en innredet bingohall i Bragerhagen 16 med plass til 390 spillere. Drammens Ballklubb gjorde seg kjent som en pionerarrangør. Allums virksomhet ble en tungtveiende stimulans for byens lag, foreninger og noen få bingoentreprenører. Allco A/S opparbeidet 95 prosent markedsandel i Norge innen bingoutstyr, og leverte dessuten gaveartikler for bingoarrangører og diverse innredninger for bingohaller, med hele landet som marked. Senere ble bedriften også leverandør av skrapelodd.

Den største bingoentreprenøren i Drammen (som påtok seg å avvikle spill på vegne av lag og foreninger som hadde arrangørtillatelse) var Egil Hesland (Egil Hesland A/S) som på sitt største drev sju bingolokaler med egne ansatte, med spillavvikling på vegne av 36 lokale lag og foreninger. Bingo ble en god og jevn inntektskilde for det frivillige foreningslivet.

I 1977 ble det regnet ut at hver eneste drammenser (50 000 innbyggere) brukte 500 kroner pr. år på bingospill, tilsvarende omtrent 2600 kroner pr 2020. Spillomsetningen beløp seg til rundt 100 000 kroner pr. dag. Mot slutten av tiåret ble det i Drammen avviklet mer enn 40 bingoarrangementer pr. uke. Maksimalt tillatte størrelse på en enkeltgevinst var den gang på 1500 kroner.

I løpet av 1990-årene gikk interessen for bingospill vesentlig tilbake, sammenliknet med 1970- og 1980-årene. Bingo-gründeren Kåre Allum solgte i 1997 sitt leverandørselskap til den beslektede virksomheten K. Aspelund A/S i Oslo.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet